Innowacyjność

Województwo Małopolskie dysponuje niekwestionowanym potencjałem dla rozwoju innowacji. W regionie działalność prowadzi wiele instytucji wspierających  rozwój innowacji jak: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CIITTRU UJ), Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.(JCI), Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Małopolska charakteryzuje się dużym potencjałem naukowym i badawczym krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych w dziedzinach jak: biotechnologia, informatyka, jakość i konkurencyjność produktów, kształtowanie i ochrona środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, nanotechnologia, nowe technologie w medycynie oraz odnawialne źródła energii. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w Małopolsce wykazują tendencję wzrostową i plasują województwo na trzeciej pozycji w kraju.