Ekologia

Małopolska przyroda zachwyca. Sześć parków narodowych, jedenaście parków krajobrazowych, osiemdziesiąt pięć rezerwatów to tylko część jej przyrodniczego dziedzictwa. Znaleźć tu można zwierzęta i rośliny, jakie trudno wypatrywać w innych częściach Polski – tylko wśród motyli można zaobserwować około 310 gatunków, w tym wiele bardzo rzadkich. Małopolska słynie także ze zdrowej, ekologicznej żywności. Wiele produktów ma tradycje sięgające stuleci. Małopolska może pochwalić się dzisiaj 46. specjałami wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych. Właśnie stąd pochodzi pierwszy polski produkt regionalny zarejestrowany w Unii Europejskiej. Była to bryndza podhalańska. Dziś region może poszczycić się już dziewięcioma produktami, objętymi ochroną unijną. Oprócz bryndzy to również oscypek, redykołka, suska sechlońska, kiełbasa lisiecka, obwarzanek krakowski, jabłka łąckie, chleb prądnicki i karp zatorski. Takie nagromadzenie pamiątek przeszłości wymaga szczególnej dbałości i opieki.