Gospodarka

Atuty województwa Małopolskiego

  • Duża atrakcyjność inwestycyjna
  • Dobra dostępność komunikacyjna
  • Otwartość na rynki zagraniczne
  • Innowacyjność – obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo – rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
  • Dobrze rozwinięta sieć usług bankowych
  • Bogate zasoby naturalne

Dostępność komunikacyjna

W Województwie Małopolskim, którego ogólna powierzchnia wynosi 15 190 km2 jest 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów jak: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Obszar został podzielony na 22 powiaty i 182 gminy.

W Małopolsce występuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez jej obszar przebiega Autostrada A4 z istniejącym odcinkiem Kraków – Katowice i będącym w budowie odcinkiem Kraków – Tarnów oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II odprawił w 2010 r. blisko 2,9 mln pasażerów a przepustowość roczna jego terminala Cargo wynosi 7 055 ton

Potencjał Ekonomiczny Małopolski

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 330 tyś. podmiotów gospodarczych. Region Małopolski, jest jedynym regionem w Polsce, w którym licznie występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie.

W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora High – Tech, Motoryzacyjnego, Turystycznego i BPO przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu szkolnictwa wyższego, odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolsce zaufały między innymi takie zagraniczne firmy jak: Motorola, Pliva, Delphi, Valeo, IBM Krakow Software Laboratory, Electrolux, Philip Morris, Electrolux, Shell i Capgemini.